Príslušenstvo k nádržiam

filtračný kôš

  • samostný závesný filtračný koš
  • zachytáva plávajúce častice

Cena: 42,00 € s DPH

 

rozvody na čerpadlo pre podzemné plastové nádrže

PPR DN 32 T-kus, 2 ks guľový ventil PPR DN 32

Cena: 108,00 € s DPH

 

 

čerpadlo + rozvod (výtlakové potrubie + rozdeľovač vody) pre podzemné plastové nádrže

Typ čerpadla: Ebara Optima MA 10MT AQ.
Výkon čerpadla: 0,25 kW
Príkon čerpadla: max. 0,43 kW
Maximálne ponorenie: 7,6 m
Prietok:
- pri max.dopravnej výške 7 m: 20 l/min
- pri min.dopravnej výške 1,5 m: 150 l/min
Typ výtlakového potrubia: rúra PPR DN 32
Typ rozdeľovača vody: PPR DN 32 T-kus, 2 ks guľový ventil PPR DN 32

Cena: 251 € s DPH

 

 

nadstavec 200 mm pre podzemné plastové nádrže

Cena: 35 € s DPH

 

 

nadstavec 300 mm pre podzemné plastové nádrže

Cena: 39 € s DPH

 

 

nadstavec 540 mm pre podzemné plastové nádrže

Cena: 51 € s DPH

 

Bezpečnostný rošt

kovový bezpečnostný rošt zamedzujúci pádu osôb resp. vačších predmetov do podzemnej plastovej nádrže

  • umiesťnuje sa do hrdla podzemnej plastovej nádrže

Cena: 30 € s DPH