O firme

SENEX, s.r.o. sa zaoberá najmä:

 - dodávkou domových, komunálnych a priemyselných čistiarní odpadových vôd (ČOV) a technologických celkov ČOV

- dodávkou podzemných plastových nádrží pre zachytávanie splaškových vôd (žumpa) a dažďových vôd ako aj nádrže pre pitnú vodu.

SENEX, s.r.o. zabezpečuje so svojimi dlhoročnými partnermi:

 - vykonanie štúdií, komplexnej projektovej dokumentácie pre komunálne a priemyselné ČOV

 - podnikové informačné systémy pre životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia (HSE)

- podnikové informačné systémy  pre údržbu a revízie

 - posudzovanie vplyvov na životné prostredie, environmentálne audity, prieskumy znečistenia horninového prostredia, navrhovanie a hodnotenie sanácií, modelovanie šírenia znečistenia v horninovom prostredí, v ovzduší, vytvorenie geografických informačných systémov – GIS.

Firma SENEX, s.r.o. bola založená v júni roku 2005. Je dcérskou spoločnosťou maďarskej firmy SENEX Kft.,  ktorá vznikla v roku 1990 a má za sebou množstvo úspešne vyriešených projektov (technologické dodávky čistiarní odpadových vôd v Maďarsku, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, podnikové informačné systémy pre životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia (HSE), environmentálne audity, prieskumy znečistenia horninového prostredia, navrhovanie a hodnotenie sanácií, modelovanie šírenia znečistenia v horninovom prostredí, v ovzduší, vytvorenie geografických informačných systémov – GIS).