Návratnosť investície


Uvádzame približné porovnanie nákladov pri prevádzke ČOV v porovnaní s prevádzkovaním žumpy.

V uvedenom porovnaní sme uvažovali so štvorčlennou rodinou a priemernou spotrebou vody 135 l / 1 osobu / 1 deň.


 

 
Čo je výhodnejšie? Žumpa  (10 m3) Domová ČOV AT 6
Vývoz fekálií/ odkalenie ČOV 1 rok 960 €     1 rok 30 €
  10 rokov 9 600 €   10 rokov 300 €
Spotreba el. energie 1 rok 0 €     1 rok 40 €
  10 rokov 0 €   10 rokov 400 €
Finančné zaťaženie 1 rok 960 €     1 rok 70 €
  10 rokov 9 600 €   10 rokov 700 €