Montované čistiarne odpadových vôd

Základný popis

Montované čistiarne odpadových vôd z typového radu AT 75 až AT 1200 slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd zo skupín rodinných domov, penziónov, reštaurácií, hotelov, škôl, malých závodov, obcí a pod.

Montované čistiarne odpadových vôd z typového radu AT75-AT1200 využívajú aktivačný proces s aktivovaným kalom vo vznose s kontinuálnym spôsobom vypúšťania. Zariadenie pozostáva z čerpacej stanice, jednej alebo viacerých valcových nádrží z polypropylénu – bioreaktora a kalojemu. Bioreaktor združuje v jednej nádrži funkciu:

  • mechanického predčistenia,
  • akumulácie prebytočného kalu,
  • biologického čistenia nízkozaťaženým aktivačným procesom,
  •  funkciu oddelenia vyčistenej vody od aktivovaného kalu v dosadzovacom priestore a
  • funkciu vyrovnania nerovnomerného prietoku odpadových vôd v retenčnom priestore.

Táto technológia je na Slovensku chránená úžitkovými vzormi UV 4324 a UV 2750 a medzinárodne chránená patentom č. EP1919833. Využitím našej technológie v procese čistenia je zabezpečená vysoká kvalita vyčistenej vody, nízke investičné a prevádzkové náklady. Technológia je taktiež známa pod medzinárodným názvom Vertical Flow Labyrinth – VFL® (tzv. vertikálne pretekaný labyrint).    

Technologické parametre 

Tab.č.1 – Základné rozmery biologických reaktorov

Typ ČOV

AT 75

AT 100

AT 120

AT 150

AT 200

Počet EO

75

100

120

150

200

Maximálny prietok (m3/d)

11,3

15,0

18,0

22,5

30,0

Návrhové zaťaženie  (kg BSK5/d)

4,5

6,0

7,2

9,0

12,0

Biologický reaktor

Výška

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

Priemer

3 250

3 500

4 000

4 500

5 000

Výška prítoku

2 880

2 880

2 880

2 880

2 880

Výška odtoku

2 690

2 690

2 690

2 690

2 690

DN prítok

50-200

50-200

50-200

50-200

50-200

DN odtok

200

200

200

200

200

Počet reaktorov

1

1

1

1

1

Kryt

plastový

plastový

plastový

plastový

plastový

Tab.č.2 – Základné rozmery biologických reaktorov

Typ ČOV

AT 250

AT 300

AT 400

AT 500

AT 600

Počet EO

250

300

400

500

600

Maximálny prietok (m3/d)

37,5

45,0

60,0

75,0

90,0

Návrhové zaťaženie  (kg BSK5/d)

15,0

18,0

24,0

30,0

36,0

Biologický reaktor

Výška

3 000

3 000

3 500

3 000

3 000

Priemer

5 300

5 500

6 100

5 300

5 500

Výška prítoku

2 880

2 880

3 340

2 880

2 880

Výška odtoku

2 690

2 690

3 120

2 690

2 690

DN prítok

50-200

50-200

50-200

50-200

50-200

DN odtok

200

200

200

200

200

Počet reaktorov

1

1

1

2

2

Kryt

plastový

plastový

plastový -nerezový

plastový

plastový

Tab.č.3 – Základné rozmery biologických reaktorov

Typ ČOV

AT 750

AT 800

AT 900

AT 1200

Počet EO

750

800

900

1200

Maximálny prietok (m3/d)

112,5

120,0

135,0

180,0

Návrhové zaťaženie  (kg BSK5/d)

45,0

48,0

54,0

72,0

Biologický reaktor

Výška

3 000

3 500

3 000

3 500

Priemer

5 300

6 100

5 500

6 100

Výška prítoku

2 880

3 340

2 880

3 340

Výška odtoku

2 690

3 120

2 690

3 120

DN prítok

50-200

50-200

50-200

50-200

DN odtok

200

200

200

200

Počet reaktorov

3

2

3

3

Kryt

plastový

plastový -nerezový

plastový

plastový -nerezový

Tab.č.4 - Garantované parametre

Parameter

Garantované hodnoty

Priemerne dosahované hodnoty

CHSKCr

75 mg/l

35 mg/l

BSK5

15 mg/l

10 mg/l

NL

20 mg/l

15 mg/l

N-NH4

5 mg/l

2 mg/l

Ncelk

25 mg/l

15 mg/l

Pcelk

7 mg/l

3 mg/l