Lapače tukov                                             ►cenník pre lapače tukov

     Lapače tukov OT-V a OT-H sú určené na zachytávanie olejov a tukov z kuchýň, potravinárskych prevádzok, spracovania mäsa, mlieka a všade tam, kde je nebezpečenstvo vyššieho obsahu tukov v odpadovej vode. Všeobecne je potrebné vypúšťať cez lapače tukov len tieto vody s vylúčením odpadu zo sociálnych zariadení apod. Lapač tukov slúži k vyzrážaniu a zachyteniu tukov, ako ochrana kanalizácie, čistiarne odpadových vôd a ostatných zariadení kanalizačnej siete pred zanášaním tukmi.

   Spoločnosť SENEX s.r.o. dodáva lapače tukov valcového a hranatého prevedenia v niekoľkých veľkostiach, ktoré sú konštruované v súlade s európskou normou EN 1825-1:2004. Lapače tukov OT-V a OT-H sa vyrábajú vo výrobnej prevádzke VFL-mont s.r.o. v Čenkovciach z prvotriedneho polypropylénového materiálu. Lapače tukov typu OT-V sa osádzajú na základovú betónovú dosku a je možné použiť na obsypanie spätný zásyp (prehodená triedená zemina zbavená väčších a ostrých predmetov).

Poklopy na vstupný komín sa dodávajú plastové.

Lapače tukov typu OT-H sa osádzajú do betónových nádrží alebo obetónovaných jám vhodných rozmerov.

Do odlučovača tukov sa nesmú privádzať:
  • splaškové vody s fekáliami
  • dažďové vody
  • odpadové vody s obsahom ropných látok minerálneho pôvodu

Priemery prítokových a odtokových potrubí je možné dodať podĺa požiadaviek odberateľa. Poklopy na vstupný komín sa dodávajú plastové.

Základné rozmery a parametre pre valcový typ

Typ

Menovitá veľkosť

          Rozmery nádrže

Výška prítoku

Výška odtoku

DN Prítok/odtok

Hmotnosť

Počet jedál

Q.l.s. -1

Priemer[mm]

Výška[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kg]

Ks

OT-V1

1

800

1650

1100

1000

110/110

53

120

OT-V2

2

1050

1650

1100

1000

110/110

74

200

OT-V4

4

1400

1650

1100

1000

110/110

113

400

OT-V7

7

1860

1650

1100

1000

125/125

178

700

OT-V10

10

2210

1650

1100

1000

160/160

232

1000

Základné rozmery a parametre pre hranatý typ

Typ

Menovitá veľkosť

          Rozmery nádrže

Výška prítoku

Výška odtoku

DN Prítok/odtok

Hmotnosť

Počet jedál

Q.l.s. -1

Dľžka [mm]

 Šírka  [mm]

Výška [mm]

[mm]

[mm]

[mm]

[kg]

Ks

OT-H1

1

800

  800

1350

1000

1100

110/110

86

120

OT-H2

2

1050

  800

1350

1000

1100

110/110

100

200

OT-H4

4

1550

  1050

1350

1000

1100

110/110

152

400

OT-H7

7

1750

  1550

1350

1000

1100

125/125

217

700

OT-H10

10

2450

  1550

1350

1000

1100

160/160

274

1000