Senex, s.r.o.
č.57 Báč

930 30
Kancelária : Báč č.132
IČO: 36 272 167

Kontaktné osoby:                                     

Domové a malé čistiarne odpadových vôd

Podzemné nádrže

Lapače tukov

Baktérie do ČOV, septikov, žúmp

Ing. Zoltán Pénzes
obchodný manager
mobil: (+421) 0901 701 971
email: zpenzes@senex.sk

          zpenzes.senex@gmail.com
 


   

   

Stredné a veľké čistiarne odpadových vôd

Projekty ČOV

Ing. Ladislav Pénzes
konateľ
mobil: (+421) 0905 336 849
email: penzes@senex.sk