Interaktívny dotazník - Návrh domovej ČOV


Interaktívny dotazník je nástroj, ktorý Vám po zadaní niekoľkých kľúčových údajov automaticky navrhne vhodnú domovú čistiareň.

Charakter nehnuteľnosti

Povinné pole
   

Počet trvale žijúcich obyvateľov


Pravidelní víkendoví návštevníci


Nadštandardná vybavenosť domácnosti
Technické údaje

Vzdialenosť ČOV od vhodného miesta na osadenie dúchadla
   

Hĺbka prítokového potrubia


Hladina podzemnej vody pod terénom


Využitelnosť


Ubytovaní hostia - Počet lôžok


Plánovaná týždenná využiteľnosť počas sezóny


Stáli obyvatelia počas sezóny


Najdlhšia doba nevyužitia chaty


Nadštandardná vybavenosť domácnosti
Technické údaje

Vzdialenosť ČOV od vhodného miesta na osadenie dúchadla
   

Hĺbka prítokového potrubia


Hladina podzemnej vody pod terénom


     
 
 
 
 
Ďakujeme Vám za využitie nášho nového nástroja na návrh domovej čistiarne, ktorým je Interaktívny dotazník.