Extra silný koncentrát do čistiarní odpadových vôd (ČOV)

     Tento silne koncentrovaný prípravok je určený pre núdzové použitie v domových čistiarní odpadových vôd a k úprave alebo znovuobnovenie správneho chodu po devastácii bakteriálnych kultúr. Organizmy aplikované do ČOV prostredníctvom tohoto prípravku veľmi účinne rozkladajú a zkvapalňujú tuhé zložky odpadu a prispievajú tak spriechodnení ucpaných častí ČOV a k celkovému obnoveniu správneho prúdenia a cirkulácie čistenej vody.

Využitie:

  • po dlhodobej absencii prevzdušňovania ČOV následkom výpadku prúdu, poruchy dúchadla
  • pri likvidácii bakteriálneho kalu nadmerným použitím toxických, dezinfekčných látok
  • ako preventívne použitie je možné prípravok aplikovať na rozklad tukov a tuhých usadenín (WC, drezy, do potrubia)

DOPORUČENÉ DÁVKOVANIE:

Jednorázovo polovinu balenia (teda 100 ml), následne po 2-3 dňoch zostatok vyliať priamo do všetkých komôr ČOV.

POZOR:

prípravok nenahradzuje ostatné metódy starostlivosti o ČOV uvedené prevádzkovom poriadku, nie je možné ho použiť, ako "univerzálne" riešenie následkov nevhodného prevádzovania ČOV

 

7,00 € s DPH