Doplnky

 Mikroprocesorová riadiaca jednotka

 

Mikroprocesorová riadiaca jednotka AQC je kompletne vyrobená, testovaná a certifikovaná v Nemecku. Kvalita použitých materiálov, konštrukcia riadiacej jednotky a jej prevedenie umožňuje bezchybnú funkčnosť aj vo vlhkom prostredí (IP 44). Riadiaca jednotka obsahuje niekoľko štandardných režimov chodu čistiarne, ale aj doplnkové režimy ako je dovolenkový alebo tzv. chatový režim.

Slúži na zlepšenie komfortu užívania ČOV, znižuje spotrebu el.energie, je odporúčaným doplnkom najmä pre chaty, sezónne využívané domy.

 

Technické parametre

Typ

AQC-1

Spínané / napájacie napätie - menovité

230V / 50Hz

Spínací prúd       - menovitý

230 V/6,3 A

Krytie

IP 44

Rozmery                              DxŠxV [mm]

130x60x90

          

   

Šachta na dúchadlo

Je odporúčaný doplnok k ČOV.

Dúchadlo je bez problémov prístupné, ľahko skontrolovateľné a servisovateľné. Novinkou je uzamykanie šachty, ktoré slúži hlavne pre bezpečnosť detí a ako ochrana pred odcudzením. Z dizajnového hľadiska vytvára s čistiarňou dokonalú súhru.
 

Technické parametre

ČOV

Priemer nádrže

Výška nádrže

 

ČOV

 

Priemer nádrže

Výška nádrže

[mm]

[mm]

[mm]

[mm]

AT 6

600

400

AT12

600

400

AT 8

600

400

AT15

600

400

AT10

600

400

AT20

600

400

Nádrž na vyčistenú vodu

 
      
Nádrž na vyčistenú vodu slúži na zachytávanie vyčistenej vody z ČOV AT za účelom jej ďalšieho využitia na závlahy okrasných drevín, prípadne prečerpanie do toku, pokiaľ nie je možný jej gravitačný odtok.

Je odporúčaný doplnok k ČOV v prípade  na zachytávanie vyčistenej vody z ČOV AT. Zabraňuje prípadnému zanášaniu trativodu, môže sa vybaviť čerpadlom na využitie vyčistenej vody na zavlažovanie okrasnej časti záhrady,  prečerpanie do toku alebo do vsaku. (Viď časť o nádržiach)

Vyrába sa v rôznych veľkostiach od 0,5 m3 až do 10 m3 v závislosti od požiadaviek zákazníka na užitočný objem nádrže. V základnej verzii sa jedná o celoplastovú nádrž s UV stabilizovaným krytom a prítokovým potrubím.

 

Nadstavec

V prípade hlbšieho uloženia prítokového potrubia (viac ako cca 50-60 cm od povrchu terénu) v mieste osadenia je nutným doplnkom. Vyrába sa z toho istého materiálu, ako plášť ČOV a má rovnaký priemer ako priemer ČOV.

Neštandardný poklop

Štandardný, zakrivený poklop s priemerom, ktorý zodpovedá priemeru ČOV je súčasťou dodávky ČOV. V prípade špeciálnych požiadaviek je možné dodať poklop s menším priemerom, plochý poklop alebo iné farebné vyhotovenie, prípadné špeciálne požiadavky treba s nami dopredu konzultovať.

Čerpačka pred ČOV

Je odporúčaný doplnok k ČOV v prípade veľmi hlbokého uloženia prítokového potrubia v mieste osadenia od povrchu terénu (spravidla viac ako 1 meter) alebo pre vypúšťanie vyčistených odpadových vôd do trativodu v prípade vysokej hladiny podzemnej vody. (Viď časť o nádržiach).