Domové čistiarne odpadových vôd              ►cenová ponuka

Základný popis

Balené domové čistiarne odpadových vôd typového radu AT 6 až AT 20 slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd z rodinných domov. Vyčistenú odpadovú vodu je ďalej možné vypustiť do povrchových, alebo podzemných vôd resp. ju recyklovať využitím na zavlažovanie trávnikov a okrasnej zelene. Domová čistiareň odpadových vôd typovej rady AT6-AT20 využíva aktivačný proces s aktivovaným kalom vo vznose s kontinuálnym spôsobom vypúšťania.

Zariadenie pozostáva z jednej vertikálnej valcovej nádrže z polypropylénu – bioreaktora, ktorý združuje v jednej nádrži funkciu:

  • mechanického predčistenia,
  • akumulácie prebytočného kalu,
  • biologického čistenia nízkozaťaženým aktivačným procesom,
  •  funkciu oddelenia vyčistenej vody od aktivovaného kalu v dosadzovacom priestore a
  • funkciu vyrovnania nerovnomerného prietoku odpadových vôd v retenčnom priestore.

Táto technológia je na Slovensku chránená úžitkovými vzormi UV 4324 a UV 2750 a medzinárodne chránená patentom č. EP1919833. Využitím našej technológie v procese čistenia je zabezpečená vysoká kvalita vyčistenej vody, nízke investičné a prevádzkové náklady. Technológia je taktiež známa pod medzinárodným názvom Vertical Flow Labyrinth – VFL® (tzv. vertikálne pretekaný labyrint).

 Technologické parametre

Tab.č.1 – Základné rozmery

Typ

Priemer nádrže

Výška nádrže

Výška prítoku

Výška odtoku

DN prítoku / DN odtoku

mm

mm

mm

mm

mm

AT 6

1400

1800

1300

1150

125/125

AT 8

1400

2200

1700

1500

125/125

AT 10

1750

2200

1500

1250

125/125

AT 12

1750

2400

1700

1500

125/125

AT 15

2050

2300

1700

1500

160/160

AT 20

2050

2700

2200

2000

160/160

 

Tab.č.2 – Kapacitné parametre

Typ

Pripojení obyvatelia

Maximálny prietok

Zaťaženie

Max.príkon

Napätie

Priemerná spotreba el.energie

m3/d

kg BSK5/d

W

V

kWh/d

AT 6

2 - 5

0,60

0,24

76

230

0,5

AT 8

6 - 7

0,90

0,36

76

230

0,7

AT 10

8 – 9

1,20

0,48

109

230

1,1

AT 12

9 – 10

1,50

0,60

141

230

1,7

AT 15

11 – 15

1,95

0,78

172

230

2,0

AT 20

16 - 20

2,70

1,08

221

230

2,9

 

Tab.č.3 - Garantované parametre

Parameter

Garantované hodnoty

Priemerne dosahované hodnoty

CHSKCr

75 mg/l

35 mg/l

BSK5

15 mg/l

10 mg/l

NL

20 mg/l

15 mg/l

N-NH4

5 mg/l

2 mg/l

Ncelk

25 mg/l

15 mg/l

Pcelk

7 mg/l

3 mg/l