Dodanie

Čistiareň odpadových vôd (ČOV)
 

Predmetom dodávky (ČOV) je kompletná, komplexne vyskúšaná domová čistiareň odpadových vôd pozostávajúca z celoplastovej PP nádrže, prítokového potrubia ,  odtokového potrubia , technologickej vostavby (denitrifikácia, nitrifikácia, separácia) a prevzdušňovacieho a prečerpávacieho systému.

Uzamykateľný kryt ČOV

Jednoliaty zakryvený kryt v zelenom prevedení, ktorý nie je problém dizajnovo zakomponovať do vašej záhrady. Je vyrábaný z UV stabilného PP. Novinkou je uzamykanie krytu, ktoré slúži hlavne ako ochrana pre deti. Kryt je súčasťou ČOV už v základnom prevedení.               

Dúchadlo

Membránové dúchadlo slúži na prevzdušňovanie jednotlivých častí v ČOV. Vyznačuje sa tichým chodom, spoľahlivosťou, jednoduchou údržbou a nízkou spotrebou energie. Dúchadlo je súčasťou ČOV už v základnom prevedení.

Akumulácia: Akumulačné zariadenie

Akumulačné zariadenie slúži na akumulovanie nárazovo pritekajúcich odpadových vôd (napr. vypustenie vane, práčky...) objemu cca 160 l. Naakumulovaná odpadová voda odteká z ČOV kontinuálnym odtokom 3-4 l/min. Akumulácia je súčasťou ČOV už v základnom prevedení.