Baktérie do septikov, žúmp, nádrží, a suchých záchodov

►Silný koncentrát do septikov, žúmp

Biologický prípravok určený na likvidáciu organických nečistôt v SEPTIKOCH, ŽUMPÁCH, SUCHÝCH ZÁCHODOCH. Obsahuje zmes prírodných baktérií a enzýmov, ktoré rozkladajú organické látky a výrazne obmedzujú zápach. Nie je škodlivý pre človeka, zvieratá ani rastliny. Obnovuje prírodný rozkladný proces.
 
Využitie v septikoch a žumpách:
 
Po pravidelných mesačných aplikáciách sa obsah týchto nádrží rozloží na kalovú vodu, a ak má septik prepad, voda odtečie do kanalizácie. Tým sa zamedzí vyvážaniu septiku a zníži sa početnosť manuálneho čistenia. V prípade, že septik prepad nemá, usadený kalje skvapalnený a nezapácha. Prípravok je vhodné používať po celý rok, aj v zimnom období,pretože obsah septika v zime nezamŕza.
 
Využitie v suchých záchodoch:
 
Po naliatí do suchého záchoda začnú baktérie s rozkladom a zmizne nepríjemný zápach. K úplnému rozloženiu exkrementov vrátane toaletného papiera dochádza cca o 2 až 3 mesiace. Je dôležité suchý záchod aspoň 1x týždenne zaliať vodou.

3,50 € s DPH

Dôležité upozornenia:
 
• prípravok rozmiešajte v umelohmotnej nádobe nekovovým predmetom
• roztok aplikujte najlepšie na noc
• min. 24 hodín po aplikácii nepoužívajte žiadne chemické, dezinfekčné a bieliace prostriedky, kyseliny, lúhy, ktorých použitie zásadne znižuje účinnosť prípravku
• skladujte na suchom mieste, chráňte pred zmrznutím
 
Dávkovanie  septik s objemom do 5 m3 septik s objemom do 10 m3
Štartovacia dávka
(počas 1. mesiaca)
200 g (2 balenia) 400 g (4 balenia)
Udržiavacia dávka
(2. a nasledujúce mesiace)
100 g (1 balenie)  200 g (2 balenia)
  
1 2 3
4 5