Baktérie do kompostu

Biologický prípravok určený na urýchlenie zrenia kompostov. Obsahuje zmes prírodných
baktérií schopných rozložiť látky organického pôvodu. Efektívne spracováva pokosenú trávu, štiepky, lístie a všetok záhradný a domáci odpad. Konečným produktom je látka s vysokým obsahom živín a so zníženým zápachom. Odpadá tak používanie priemyselne vyrábaných hnojív. Ak je prípravok pravidelne používaný, kompost dozreje za cca 2 až 3 mesiace v závislosti od druhu a množstva kompostovaného materiálu. Nie je škodlivý pre človeka, zvieratá ani rastliny. Obnovuje prírodný rozkladný proces.

3,00 € s DPH

NÁVOD NA POUŽITIE:
 
Obsah vrecúška rozpusťte a rozmiešajte v 10 l teplej vody (30–40 °C) a nechajte
cca 15–30 minút aktivovať za občasného miešania. Potom rovnomerne rozlejte na celý kompost. Je dôležité, aby bol kompost stále vlhký, preto je nutné ho zhruba 1x týždenne zalievať vodou. V suchom stave sa rozkladný proces zastaví. Pri používaní v zimnom období odporúčame pri aplikácii odstrániť cca 30 cm vrchnej vrstvy a opäť rovnomerne zaliať vlažnou vodou a následne prikryť vrchnou vrstvou.
100 g prípravku je určených na kompost s veľkosťou cca 3 m3.
 
Dôležité upozornenia:
 
• prípravok rozmiešajte v umelohmotnej nádobe nekovovým predmetom
• je vhodné kompost občas premiešať a prevrátiť
• skladujte na suchom mieste, chráňte pred zmrznutím
• rozmiešaný roztok použite max. do 1 hodiny od začiatku prípravy