Nádrže                                            ČOVky

12 m3 typ NAUTILUS  rozmery: dľžka 4 m X priemer 2 m

1 860 € s DPH

►viac                   

NOVINKA! 

BAKTÉRIE PRE ČISTIARNE ODPADOVÝCH VÔD (ČOV) DO SEPTIKOV, ŽÚMP, NÁDRŽÍ A SUCHÝCH ZÁCHODOV, DO JAZIEROK...                                                          ►viac

 

  NOVINKA!  

 LAPAČE  TUKOV      

   ►viac

Interaktívny dotazník - návrh  domovej ČOV

 

►Objednávka nádrží priamo na webe